Zmluvný servis

Vyhotovovanie Zmlúv a dohôd (vzorové dokumenty)

V rámci poskytovania našich služieb považujeme za nevyhnutné ponúknuť našim klientom aj možnosť vypracovania všetkých typov zmlúv za prijateľné ceny:

  • kúpna zmluva, kúpa a predaj nehnuteľnosti a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, resp. darovacia zmluva
  • zmluva o pôžičke
  • nájomná zmluva
  • vypracovanie závetu a vykonanie všetkých potrebných úkonov
  • mandátna zmluva
  • sprostredkovateľská zmluva
  • pracovná zmluva
  • záložná zmluva
  • zmluva o dielo
  • a iné typy zmlúv podľa požiadavky klienta


Možnosť objednania vzorových dokumentov vypracovaných advokátom za prijateľnú cenu
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie