Zmena obchodných spoločností

V súvislosti s výkonom činnosti právnických osôb neraz nastane situácia, kedy náš klient potrebuje vykonať zmenu zapisovaného údaju v obchodnom registri (vymenovanie/odvolanie konateľa spoločnosti, zvýšenie/zníženie základného imania spoločnosti, zmena sídla spoločnosti a pod.). V tejto súvislosti ponúka naša spoločnosť komplexné služby od zvolania valného zhromaždenia až po ohlásenie zmeny zapisovaného údaju príslušnému živnostenskému a daňovému úradu.
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie