Poskytovanie našich služieb v oblasti vymáhania pohľadávok pozostáva najmä z nasledujúcich činností:

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vypracovávanie splátkových kalendárov pohľadávok
 • zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok
 • vypracovanie dôkladnej analýzy vymožiteľnosti pohľadávok na požiadanie klienta
 • vykonanie všetkých potrebných úkonov potrebných na zabránenie premlčaniu pohľadávok
 • započítavanie vzájomných pohľadávok
 • zastupovanie veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie veriteľa v exekučnom konaní
 • vypracovávanie zabezpečenia pohľadávky formou zmenky
 • odkúpenie pohľadávok
 • vedenie zoznamu dlžníkov našich klientov a vedenie prehľadu vymáhaných pohľadávok
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie