Účtovný a daňový servis

Cieľom každého podnikania je zabezpečiť dlhodobý rast a pevné miesto na trhu. Rastúce náklady, konkurencia a neustále sa meniaca legislatíva kladú vysoké nároky na riadenie podniku a vedenia účtovníctva. V tejto súvislosti našim klientom sprostredkovávame kvalitný servis v ekonomickej oblasti vrátane zmluvného zabezpečenia, pozostávajúci predovšetkým z nasledujúcich činností:

  • samotné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a priznanie dane z príjmu, DPH
  • cash flow, súvaha a výsledovka
  • kontrola účtovníctva a dohľad nad dodržiavaním zákona o účtovníctve
  • poradenstvo a priebežné konzultácie podľa potreby
  • kompletné spracovanie mzdovej agendy
  • výkazy pre poisťovne, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov
  • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou, resp. Správcom dane.
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie