Vymáhanie pohľadávok je možné rozdeliť na 3 základné skupiny, a to mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie a spravovanie pohľadávok podľa požiadaviek a potrieb klientov.

Pri vymáhaní pohľadávok našich klientov uprednostňujeme predovšetkým mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ktoré je najlacnejším a najrýchlejším spôsobom, ako pohľadávku nášho klienta vymôcť, avšak v rámci širokej ponuky služieb vo veci správy a vymáhania pohľadávok poskytujeme komplexné služby od mimosúdneho inkasa pohľadávky, cez súdne vymáhanie pohľadávky a cez následný nútený výkon súdneho rozhodnutia (exekučné vymáhanie).

Súdne vymáhanie pohľadávok zabezpečujeme prostredníctvom renomovaných advokátskych kancelárií, ktoré sú našimi obchodnými partnermi.

Hlavnou a najdôležitejšou zásadou pri vymáhaní pohľadávok je individuálne vyhodnotenie každej vymáhanej pohľadávky a aplikovanie najvhodnejšieho postupu.

Poskytovanie našich služieb v oblasti vymáhania pohľadávok pozostáva najmä z nasledujúcich činností
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie