Malý konkurz - Fyzické osoby

Spoločnosť RPPS, s.r.o. v rámci poskytovania svojich služieb ponúka svojim klientom - Fyzickým osobám širokú ponuku možností pre riešenie tak dlhov, ako aj pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní v zmysle ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti ponúkame predovšetkým možnosť využitia nasledujúcich činností:

  • príprava podania na vyhlásenie konkurzu na fyzickú osobu
  • príprava podania na vyhlásenie malého konkurzu
  • oddlženie fyzických osôb
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, resp. reštrukturalizácie
  • zastupovanie klientov v konkurznom, resp. reštrukturalizačnom konaní
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie