Iný právny servis

V rámci plnohodnotného výkonu podnikateľskej činnosti nie je jednoduché sledovať všetky zmeny v legislatíve, ktoré sa u nás uskutočnia. V rámci poradenského servisu našim klientom pomôžeme orientovať sa v zákonoch a predpisoch všeobecne súvisiacich s problematikou podnikania našich klientov a za týmto účelom poskytujeme na požiadanie klienta prehľad všetkých dôležitých legislatívnych zmien za prijateľnú cenu priamo na mail.

Prostredníctvom zmluvných partnerov pre Vás zabezpečíme:

  • prevody obchodných podielov, vyhotovenie zmlúv a iných listín
  • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi
  • vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné správne orgány
  • zastupovanie klientov pred súdom a inými správnymi orgánmi vo všetkých druhoch obchodných vecí
  • rady a informácie v rámci právneho poriadku SR
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie