Hotové obchodné spoločnosti - Predaj obchodných spoločností - ready-made spoločnosti

V záujme potreby našich klientov spojených s možnosťou rýchleho začatia podnikania ponúka naša spoločnosť svojim klientom možnosť začať podnikať do 24 hodín. Túto činnosť poskytuje na základe predpripravených spoločností, ktorých prvý právny úkon bude úkon nášho klienta (okrem úkonov nevyhnutne potrebných vykonať pri založení spoločnosti). Klient môže konať v mene spoločnosti od zvolania valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré je naša spoločnosť schopná zvolať takmer okamžite.
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie