Spoločnosť RPPS, s. r. o. bola založená za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti vymáhania pohľadávok klientov, poskytovania služieb v oblasti práva obchodných spoločností, pričom pri poskytovaní svojich služieb sa zaoberá aj komplexným vypracovávaním zmlúv a súvisiacich dokumentov podľa požiadaviek klientov.

Spoločnosť RPPS, s.r.o. si počas svojej existencie dokázala získať dôveru u svojich klientov na základe služieb poskytnutých na vysokej odbernej úrovni, kvalite a efektivite. Je treba zdôrazniť skutočnosť, že individuálnym prístupom ku klientom spoločnosť RPPS, s. r. o. je schopná v maximálnej možnej miere rešpektovať a zohľadňovať potreby. Pri poskytovaní našich služieb zohľadňujeme predovšetkým ekonomické záujmy našich klientov.

Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytovanie vysoko odborného know-how s atribútom lojálnosti a samozrejme diskrétnosti bez ohľadu na to, či je klient právnická osoba, alebo fyzická osoba. Pri poskytovaní služieb sa snažíme rýchlo a efektívne vyriešiť problémy klientov a zároveň im poskytujeme odborné poradenstvo, ako v budúcnosti vznik podobných problémov eliminovať.
RPPS, s. r. o.
© Copyright 2010 RPPS s.r.o.,
design & code by minXdesign


Odporúčame:
Advokátska kancelária
Reality
Účtovníctvo
Ministerstvo spravodlivosti SR
Financie